Roditeljska skrb

Obitelj je primarna društvena zajednica koja ima odgojnu i zaštitnu ulogu. Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, s ciljem zaštitne dobrobiti djeteta, njegovih osobnih i imovinskih interesa. Nadzor nad roditeljskom skrbi je jedna od mjera obiteljsko-pravne zaštite u čemu značajnu ulogu u preventivno-represivnom smislu ima i policija.

U vrijeme vikenda na području Međimurske županije, poglavito u gradskim sredinama kao i na mjestima u kojima se nalaze prostori za zabavu mladih (disco klubovi, ugostiteljski objekti, parkovi) bilježe se slučajevi zaticanja djece i maloljetnih osoba (ispod 16 godina) iza 23 sata bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe u koju roditelji imaju povjerenje, koji prilikom zabave često konzumiraju alkoholna pića i druga sredstva ovisnosti (cigarete, droga). Posljedica takve zabave nerijetko predstavlja činjenje kažnjivih i protupravnih radnji kao što su prometne nezgode, činjenje prekršaja protiv javnog reda i mira, te kaznena djela, poglavito imovinskog karaktera. Ovakve osobe, osim kao počinitelji protupravnog ponašanja, često puta predstavljaju i potencijalne žrtve različitih kaznenih djela.  
 
Članak 95. Obiteljskog zakona navodi:            
(1) Radi dobrobiti djeteta, a u skladu s njegovom dobi i zrelosti, roditelji imaju pravo i dužnost nadzirati ga u njegovu druženju s drugim osobama.
(2) Roditelji imaju pravo i dužnost djetetu mlađem od 16 godina života zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje.
(3) Noćnim izlaskom smatra se vrijeme od 23 do 5 sati.
  
U cilju dobrobiti djeteta, njegovog druženja s drugim osobama, roditelji imaju značaju i najodgovorniju ulogu, a pomoć u odgojnom smislu svakako jesu i odgojno – obrazovne institucije, smatramo da je policija krajnje sredstvo u rješavanju ovog problema.
  
Policijsko postupanje prilikom zaticanja djeteta ili maloljetnika mlađeg od 16 godina iza 23 sata, koje je protivno odredbama čl. 95. Obiteljskog zakona podrazumijeva dovođenje takve osobe u službene prostorije nadležne Policijske postaje, gdje se obavlja obavijesni razgovor o zaticanju, o čemu se sastavlja izvješće te se obavještavaju roditelji djeteta ili maloljetnika kako bi istog preuzeli. Prilikom dolaska roditelja u prostorije policijske postaje sa istima se obavlja razgovor o postupcima djeteta ili maloljetnika te se istima ukazuje da buduće propuštanje roditeljske skrbi može dovesti do kaznene odgovornosti zbog zanemarivanja roditeljske dužnosti. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti doći po dijete ili maloljetnika o istom se izvještava nadležni Centar za socijalnu skrb koji će preuzeti dijete ili maloljetnika i nadalje poduzeti određene mjere iz svoje domene. Izvješće o zaticanju osobe sastavljeno od strane policijskih službenika se također dostavlja Centru za socijalnu skrb kako bi isto poduzelo odgovarajuće mjere i radnje naspram obitelji iz koje potječe dijete ili maloljetnik, a koje mogu biti mjere upozorenja na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta, mjere nadzora roditeljske skrbi, mjera oduzimanje prava roditelju da živi sa svojom djecom i odgaja ih.
 
Kada roditelj u većoj mjeri zanemaruje podizanje, odgoj i obrazovanje djeteta primjerice ne skrbi dovoljno o prehrani, higijeni, odijevanju medicinskoj pomoći, redovitom pohađanju škole, ne sprečava dijete u štetnom druženju, zabranjenim noćnim izlascima, skitnji, prosjačenju ili krađi sud će u izvanparničnom postupku takvom roditelju oduzeti pravo da živi sa svojim djetetom i odgaja ga, te će dijete povjeriti na čuvanje i odgoj drugoj osobi, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.
 
Kako bismo smanjili navedeni oblik protupravnog ponašanja te spriječili djecu ili maloljetnike da ne budu počinitelji ili žrtve određenih težih kažnjivih ponašanja roditelji su dužni posvetiti više pažnje djetetu u cilju rješavanja njihovih želja i potreba ali na način da ne dolazi do kršenja pravnih normi društva. Nadalje potrebno je imati kontrolu nad kretanjima djece i maloljetnika, poznavanje prijatelja sa kojima se druže, ograničiti izbivanje iz kuće poglavito iza 23 sata, stalno vršiti razgovore s njima. Potrebno je djeci i maloljetnicima pružiti povjerenje. Policijski službenici će i dalje postupati u cilju detektiranja navedenog vida kršenja odredbi Obiteljskog zakona i pružit će pomoć i podršku roditeljima u ispunjavanju obveza odgoja djece i maloljetnika mlađih od 16 godina.