Operativno komunikacijski centar policije - 192

Slika /fotografije/okc/28.jpg
Foto: PU međmurska
 

Operativno-komunikacijski centar policije zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama za područje Međimurske županije, obavlja njihovu obradu i distribuciju policijskim postajama i policijskim službenicima na terenu, ali i pojedincima i institucijama izvan sustava policije.

Koordinira rad i postupanje policijskih postaja i policijskih službi na terenu, prikuplja i obrađuje dodatne obavijesti o događajima i pojavama. U skladu s prikupljenim obavijestima, informira i angažira druge subjekte koji participiraju u provođenju mjera po poslovima sigurnosti i drugih pojava od značaja za sigurnost ljudi i imovine.

U slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim nepogodama, havarijama, požarima, poplavama, epidemijama ili drugim ugrozama, poduzima sve potrebne mjere u cilju sprječavanja širenja takvih ugroza te informira i, po potrebi, angažira druge nadležne subjekte izvan sustava MUP-a.

Sva događanja dokumentira te izvješćuje odgovorne osobe, izrađuje stručne informacije o sigurnosnim događajima, a o bitnim događanjima, poduzetim mjerama i radnjama izvješćuje javnost putem medija sukladno ovlastima iz svog djelokruga rada.

U okviru Operativno komunikacijskog centra policije nalaze se i poslovi kriptološke sigurnosti i zaštite podataka, a koji se odnose na brzojavni promet i neposrednu kriptološku sigurnost i zaštitu podataka na razini Policijske uprave međimurske.

Radom Operativno komunikacijskog centra policije rukovodi voditelj.