Služba policije

Slika /FOTOGRAFIJE WEB/O NAMA/MS.JPG

Foto: PU međimurska 

Služba policije prati i analizira stanje javnog reda i mira na području Policijske uprave međimurske, te na osnovu istog predlaže i usmjerava rad policijskih postaja. Obavlja, organizira i provodi poslove u vezi osiguranja javnih okupljanja, štićenih osoba i objekata, te poslove u vezi zahtjeva za pružanjem pomoći - asistencija. Izučava i organizira mjere prevencije kaznenih djela i prekršaja. Obavlja poslove obrambenih priprema. Surađuje s drugim tijelima državne uprave na području policijske uprave.

Također, Služba policije prati i analizira stanje te predlaže mjere za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa. Organizira provedbu edukativno-preventivnih i represivnih aktivnosti za područje policijske uprave. Daje mišljenja na održavanje sportskih i drugih aktivnosti i manifestacija na cestama, te izdaje rješenja vezano uz aktivnosti na cestama. Organizira i izvršava poslove vezane uz organizaciju službe u vrijeme turističke sezone, zimskih uvjeta na cestama te vršnih opterećenja u prometu. Rješava upite i žalbe građana te drugih organizacija i tijela. Neposredno ostvaruje suradnju sa školama, dječjim vrtićima i drugim ustanovama, te sudjeluje u osposobljavanju školskih i prometnih jedinica mladeži.

Radom Službe policije rukovodi voditelj.

U sklopu Službe policije djeluje i Interventna jedinica policije.

Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je jedinica Policijske uprave međimurske kao poseban organizacijski oblik, drugačiji od ostalih ustrojstvenih jedinica u odnosu na policijske postaje, s istaknutom i jedinstvenom linijom zapovijedanja koja ima elemente vojne strukture.

Prvenstvena zadaća Interventne jedinice policije su poslovi osiguranja visoko rizičnih javnih okupljanja poput demonstracija, nasilnih prosvjeda, sportskih događaja kao što su nogometne utakmice i drugo. Također, obavljaju poslove sprječavanja i uspostavljanja narušenog javnog reda u većem opsegu, djelovanje u slučajevima opasnosti prouzročenih elementarnih nepogodama, katastrofama poput poplava, požara, te spašavanja u nepristupačnim predjelima uz primjenu specijalne opreme i tehnike.

Posebnost Jedinice izražava se kroz rješavanje visoko rizičnih situacija kao što su uhićenja opasnih počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja, kriznih situacija zabarikadiranih osoba, prijetnji hladnim ili vatrenim oružjem, pratnji novčanih pošiljki, osiguranja štićenih osoba, provođenja zasjeda, opservacija pojedinih prostora i objekata, pretraga i dugih mjera i radnji koje provodi policija. Zadaće vrše samostalno ili kao potpora temeljnoj i kriminalističkoj policiji.

U svakodnevnim aktivnostima prioritet imaju zadaće prevencije i stalna prisutnost interventnih grupa na mjestima pojačanog vršenja prekršaja i kaznenih djela kao jamac sigurnosti naših građana. S obzirom na složenost poslova koje obavljaju pripadnici Interventne jedinice policije sastavni dio njihovih zadaća je provođenje osnovne i specijalističke obuke, te selekcija kandidata prema posebnim normama prilikom prijema u interventnu policiju.

Interventnom jedinicom policije rukovodi zapovjednik IJP.

 

Kontakt podaci: