Obvezno korištenje zimske opreme od 15. studenog do 15. travnja

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako je zimska oprema obavezna u trenutku kada na prometnicama nastupe zimski uvjeti, točnije kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica

Foto: Ilustracija

Nakon ugodnih jesenskih dana, mogu se očekivati nagle promjene vremena praćene kišom, vjetrom i maglom. Uskoro će i nastupiti zimski uvjeti na prometnicama, koji nam uz kišu i maglu donose snijeg i ledenu kišu. Upravljanje vozilima u takvim je uvjetima otežano pa se vozačima, ali i svim ostalim sudionicima u prometu preporučuje dodatni oprez jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.
           
Pozivamo vozače na oprez i prilagođavanje vožnje uvjetima na cesti. Kolnik je vlažan, sklizak i hladniji zbog čega je i prianjanje pneumatika na podlogu znatno otežano, produžen je zaustavni put prilikom kočenja, a na takvom kolniku vrlo lako može doći do gubitka kontrole nad vozilom i slijetanja vozila s kolnika ili prelaska na dio kolnika za suprotni smjer i sudara s nadolazećim vozilima. U takvim uvjetima prije vožnje potrebno je dodatno provjeriti tehničku ispravnost vozila kojim upravljate, a posebice stanje i ispravnost pneumatika na vozilu.

Vozite s upaljenim kratkim svjetlima

U noći s 30. na 31. listopada 2021. godine započinje zimsko računanje vremena. Iz tog razloga podsjećamo da nastupa zakonska obveza paljenja dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima u razdoblju od 1. studenog 2021. do 31. ožujka 2022. godine.  Napominjemo, kako na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine.  Ako se vozač ne pridržava tih odredbi prijeti mu novčana kazna od 300,00 kuna. Također, i vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), te u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo crvene boje na stražnjoj strani bicikla te moraju koristiti reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću oznaku.
 
Zimski uvjeti na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako je zimska oprema obavezna u trenutku kada na prometnicama nastupe zimski uvjeti, točnije kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
           
Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.
 
Temeljem članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN  121/20). Obaveza korištenja zimske opreme prema navedenoj Odluci, propisana je u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obavezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.
          
Na području Međimurske županije prema spomenutoj Odluci zimska oprema na tzv. „zimskim dionicama javnih cesta“ obavezna je na dionici autoceste A-4, od graničnog prijelaza Goričan do mosta na rijeci Dravi te na državnim cestama DC-3 od graničnog prijelaza Goričan (granica s Mađarskom) preko Čakovca do Varaždina, DC-208 od graničnog prijelaza Trnovec (granica s R. Slovenijom) do Nedelišća (čvorište s DC-3) i DC-209 od graničnog prijelaza Mursko Središće preko Šenkovca do Čakovca (čvorište s DC-3).

           
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.
 
ZIMSKA OPREMA

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16., 24/17., 70/19. i 60/20.) propisano je sljedeće:

- pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače;

- pod zimskom opremom motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a vozila kategorije Mi N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima;

- dubina utora pneumatika po gaznoj površini mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,6 mm. Zimski pneumatik je pneumatik čiji je profil, sastav i struktura gazećeg sloja konstruirana tako da po blatu, zimskim i snježnim uvjetima postiže bolje rezultate od ostalih cestovnih pneumatika. Zimski pneumatici označeni su oznakama M+S, M.S. ili M&S;  
    
- pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjene za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo te moraju biti tako dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila;

- pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.
 
Bez zimske opreme isključenje vozila iz prometa i novčana kazna

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.        
Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.          
Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo s ugibališta i sličnih mjesta.
           
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.
       
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa. Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.
           
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kunaako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine.
           
Ujedno, napominjemo da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti vozač koji ne koristi zimsku opremu. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama identična novčana kazna propisana je i za vozača koji prije uključivanja u promet ne očisti snijeg, led ili vodu s vozila, odnosno ako ne očisti zaleđena vjetrobranska stakla. 
 
SAVJETI VOZAČIMA I DRUGIM SUDIONICIMA U PROMETU
 
 • na  put uvijek krećite odmorni, izbjegavajte  polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena,
 • na auto-karti se upoznajte s dionicom kojom želite putovati, ali i s alternativnim pravcima,
 • prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva (npr. vlak),
 • za odlazak na posao i druge obaveze u gradu, za vrijeme većih snježnih padavina, koristite vozila javnog gradskog prijevoza,
 • bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek držite u vozilu,
 • prije polaska na put obavezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju "mrtve kutove"), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača,
 • prilikom polaska na duži put, gorivom potpuno napunite rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokazivaču goriva pokazuje razinu ispod pola, dopunite rezervoar te  izbjegavajte vožnje na rezervi,
 • prilikom opremanja vozila zimskim pneumaticima (oznaka M + S), naglašavamo zakonsku obavezu korištenja takvih pneumatika na svim kotačima vozila, a ne samo na pogonskim. Zimski pneumatici samo na pogonskim kotačima i prednjim pogonom omogućuju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan,
 • koristite pneumatike koje propisuje, odnosno preporučuje proizvođač vozila,
 • vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) pneumatika. Predlažemo da i prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg za vaše vozilo,
 • brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti,
 • poštujte ograničenje brzine (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom),
 • pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put,
 • izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja,
 • pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji,
 • ako ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako bi otklonili nove opasnosti te žurno obavijestite policiju,
 • kada se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti, budite označeni nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom, odnosno koristite svjetliju odjeću,
 • koristite bicikle s ispravnom signalizacijom uređajima i opremom jer je vrlo bitno da vas ostali vozači na vrijeme uoče. Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, prilikom vožnje biciklom koristite reflektirajući prsluk ili reflektirajuću biciklističku odjeću,
 • vozači traktora i radnih strojeva provjerite tehničku ispravnost vašeg vozila, kao i ispravnost svjetla i ostale signalizacije priključnih vozila.


Pisane vijesti | Promet i vozila