Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje u upravnim poslovima za nekoliko radnih mjesta

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/526 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-03 od 18. travnja 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku.

1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
- administrativni tajnik – 1 izvršitelj,
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I. razine
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
- samostalni upravni referent – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II. razine
 
3. POLICIJSKA POSTAJA PRELOG
- viši upravni referent – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo ili interdisciplinarna područja znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II. razine
 
4. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
- viši upravni referent – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo ili interdisciplinarna područja znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II. razine
Više na poveznici . 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica