Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Zapošljavaju se administrativni referent za evidencije i računovodstveni referent

Foto: Ilustracija


Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,01/15, 138/15, 61/17, 98/19 i 141/22), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/526 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-03 od 18. travnja 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
 
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
 
i to na radna mjesta:
 
 
1. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ČAKOVEC
- administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit I. razine
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO - FINANCIJSKIH POSLOVA
- računovodstveni referent - knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana
Stručni uvjeti:
-           srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
-           najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-           položen državni ispit I. razine

Više na poveznici .


Pisane vijesti | Društvo i zajednica