Kontakti

Policijska uprava međimurska - sjedište

Adresa: Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 373 111
Telefaks:+385 40 373 149
E-mail: medjimurska@policija.hr
 

načelnik PU: Ivan Sokač
Telefon: +385 40 373 029
Telefaks:+385 40 373 009
E-mail: medjimurska@policija.hr

Osobe zadužene za odnose s javnošću:

Radovan Gačal - glasnogovornik
Telefon: +385 40 373 077
Mobitel:+385 99 496 5470
E-mail: rgacal@mup.hr

Danijela Turk - policijska službenica za odnose s javnošću
Telefon: +385 40 373 077
Mobitel:+385 99 271 6675
E-mail: dturk@mup.hr

 

Policijska postaja Čakovec

Adresa: Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 373 057
Telefaks:+385 40 373 184
E-mail: medjimurska@policija.hr

 

Policijska postaja Prelog

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 4, 40323 Prelog
Telefon:+385 40 373 239
Telefaks:+385 40 373 200
E-mail: medjimurska@policija.hr

 

Policijska postaja Mursko Središće

Adresa: Frankopanska 10, 40315  Mursko Središće
Telefon: +385 40 373 152
Telefaks:+385 40 543 294
E-mail: medjimurska@policija.hr
 

Postaja prometne policije Čakovec

Adresa: Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 373 044
Telefaks: +385 40 373 149
E-mail: medjimurska@policija.hr
 

Upravni poslovi u sjedištu Policijske uprave međimurske

Adresa: Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Voditeljica upravnih poslova
Telefon: +385 40 373 065
Referada prijavništva i osobnih isprava
Telefoni: +385 40 373 105 i +385 40 373 109
Referada prometnih isprava
Telefoni: +385 40 373 117 i +385 40 373 120
Referada državljanstva i stranaca
Telefon: +385 40 373 123
Referada za oružje
Telefon: +385 40 373 053
 
GRANIČNI PRIJELAZI NA PODRUČJU POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE

GRANIČNI PRIJELAZI S MAĐARSKOM

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Goričan

Telefon:+385 40 373 178
Telefax:+385 40 373 143
e-mail: medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Goričan II

Telefon:+385 40 373 090
Telefax:+385 40 373 032
e-mail: medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Kotoriba
Telefon:+385 40 373 071
e-mail: medjimurska@policija.hr
 

GRANIČNI PRIJELAZI S REPUBLIKOM SLOVENIJOM

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Trnovec
Telefon:+385 40 373 078
Telefax:+385 40 373 185
e-mail: medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Mursko Središće
Telefon:+385 40 373 671
Telefax:+385 40 373 675
e-mail:medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Čakovec
Telefon:+385 40 373 121
e-mail: medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Bukovje
Telefon:+385 40 373 088
Telefax:+385 40 373 082
e-mail: medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Preseka
Telefon:+385 40 584 038
e-mail: medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Sveti Martin na Muri
Telefon:+385 40 373 669
e-mail: medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Banfi
Telefon:+385 40 373 076
Telefax:+385 40 373 676
e-mail: medjimurska@policija.hr