Kontakt policajci

POLICIJSKI SLUŽBENICI - KONTAKT POLICAJCI U POLICIJSKOJ UPRAVI MEĐIMURSKOJ

Policija u zajednici  oblik je policijskog djelovanja u okviru kojeg policijski službenici (kontakt policajci) s predstavnicima gradova i ostalih institucija zajedno rješavaju probleme na području lokalne zajednice. Neki od ciljeva Policije u zajednici su: ujednačavanje standarda djelovanja s policijama zemalja Europske unije, transformacija policije u javni servis građana po poslovima sigurnosti, povećati učinkovitost (pravi posao na pravi način), povećati kvalitetu života zajednice, pravilno i brzo reagirati na potrebe građana i dr.

Strategijom Policije u zajednici predviđeni su projekti:

 • reforma operativno-preventivnog rada policije u odori,
 • unaprjeđenje i razvitak kriminalističke prevencije,
 • organizacija komunalne prevencije,
 • reforma odnosa s javnošću,
 • reforma sustava policijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja,
 • unaprjeđenje demokratizacije policije.

Kontakt policajci su raspoređeni po policijskim postajama, a svaki je nadležan za određeno kontakt područje unutar područja nadležnosti policijske postaje. Veličina kontakt područja određuje se na temelju pokazatelja o veličini područja, broju stanovnika, broju kaznenih djela, prijestupa i prekršaja te značajkama prometnih pravaca i zemljopisnom položaju.

Tko su kontakt policajci?

Kontakt – policajci ili „kvartovski policajci“ su policijski službenici koji imaju svoje stalno područje ophodnje i svakodnevno komuniciraju s građanima te s njima uspostavljaju odnos povjerenja kako bi bolje uočavali i rješavali probleme na određenom području, npr. dijelu grada. Na taj način građani imaju "svog" policajca kojemu se mogu obratiti sa svojim prijedlozima i primjedbama.

Tko je kontakt-policajac pojedinog kvarta ili mjesta može se saznati u policijskoj upravi ili policijskoj postaji nadležnoj za određeno područje.

Upoznajte Vašeg kontakt policajca s problemima koji se odnose na:

 • zapuštanje djece i maloljetnih osoba
 • zlostavljanje od strane drugih osoba i sl.
 • uništavanje tuđe i javne imovine
 • ostavljene ili nađene eksplozivne naprave i streljivo
 • nasilje u obitelji
 • opasna mjesta u okolici (otvoreni šaht, trula stabla, itd.)

 

Kontakt policajci po policijskim postajama: