O nama

 • Slika /Fotografije/IVAN SOKAČ_mala.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Foto: PU međimurska

Radom Policijske uprave međimurske rukovodi načelnik, Ivan Sokač.

Policijska uprava međimurska jedna je od najmanjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i djeluje na području Međimurske županije. Smještena je na sjeverozapadu Hrvatske, prometno najpovezanijem dijelu s Europom, omeđena prirodnim granicama - rijekom Murom na sjeveru i istoku i rijekom Dravom na jugu. Policijska uprava međimurska vrši zaštitu državne granice koja se proteže u dužini od 117,4 kilometara, od čega 79,7 kilometara sa Republikom Slovenijom i 37,7 kilometara s Mađarskom.
 
Na površini od 730 km², u ovoj najgušće naseljenoj županiji u regiji, nalaze se tri grada (Čakovec, Prelog i Mursko Središće), 22 općine (Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec), te 130 naselja, u kojima prema zadnjem popisu prebiva 113.804 stanovnika.

U Policijskoj upravi međimurskoj djeluju:
 • Ured načelnika
 • Služba policije
 • Služba kriminalističke policije
 • Služba za granicu
 • Služba zajedničkih i upravnih poslova
 • Operativno komunikacijski centar

U okviru Policijske uprave međimurske formirane su četiri policijske postaje:
 • Policijska postaja Čakovec,
 • Policijska postaja Mursko Središće,
 • Policijska postaja Prelog,
 • Postaja prometne policije Čakovec.
 
Sjedište Policijske uprave međimurske nalazi se u Čakovcu, na adresi Jakova Gotovca 7.

Poslove odnosa s javnošću obavljaju:
 • Radovan Gačal, 099/496 5470 - glasnogovornik
 • Danijela Turk, 099/271 6675 - policijska službenica za odnose s javnošću
 • ured 040/373 077

Kontakt podaci Policijske uprave međimurske:
 • Telefon:+ 385 40 373 111
 • Telefax: +385 40 373 149
 • E-mail: medjimurska@policija.hr

Dnevno radno vrijeme Policijske uprave međimurske

Radno vrijeme Policijske uprave međimurske u Čakovcu je svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati.


 

Dokumenti i linkovi