O nama

 • Slika /Fotografije/IVAN SOKAČ_mala.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Foto: PU međimurska

Radom Policijske uprave međimurske rukovodi načelnik, Ivan Sokač.Policijska uprava međimurska jedna je od najmanjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i djeluje na području Međimurske županije. Smještena je na sjeverozapadu Hrvatske, prometno najpovezanijem dijelu s Europom, omeđena prirodnim granicama - rijekom Murom na sjeveru i istoku i rijekom Dravom na jugu. Policijska uprava međimurska vrši zaštitu državne granice koja se proteže u dužini od 117,4 kilometara, od čega 79,7 kilometara sa Republikom Slovenijom i 37,7 kilometara s Mađarskom.
 
Na površini od 730 km², u ovoj najgušće naseljenoj županiji u regiji, nalaze se tri grada (Čakovec, Prelog i Mursko Središće), 22 općine (Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec), te 130 naselja, u kojima prema zadnjem popisu prebiva 113.804 stanovnika.
U Policijskoj upravi međimurskoj djeluju:
 • Ured načelnika
 • Služba policije
 • Služba kriminalističke policije
 • Služba za granicu
 • Služba zajedničkih i upravnih poslova
 • Operativno komunikacijski centar
U okviru Policijske uprave međimurske formirano je pet policijskih postaja:
 • Policijska postaja Čakovec,
 • Policijska postaja Prelog,
 • Policijska postaja Mursko Središće,
 • Policijska postaja Štrigova,
 • Postaja prometne policije Čakovec.
 
Sjedište Policijske uprave međimurske nalazi se u Čakovcu, na adresi Jakova Gotovca 7.
Poslove odnosa s javnošću obavljaju Danijela Turk (099/27 16 675) i glasnogovornik Nenad Risek (099/346 88 58), ured 040/373-077.
Kontakt podaci: Radno vrijeme Policijske uprave međimurske je od 7 do 15 sati.
Stranke na referadama upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu i u Policijskoj postaji Prelog, primaju se:
 • ponedjeljkom od 7 do 14.30 sati,
 • utorkom od 9 do 16.30 sati,
 • srijedom od 7 do 14.30 sati,
 • četvrtkom od 7 do 14.30 sati,
 • petkom od 7 do 14.30 sati,
Upravni poslovi u Policijskoj postaji Mursko Središće primaju stranke:
 • utorkom od 9 do 16.30 sati,
 • četvrtkom od 9 do 16.30 sati.
Tijekom cijele godine svaki prvi petak u mjesecu referade upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu te u Policijskoj postaji Prelog, stranke primaju od 9 do 16.30 sati.
 
 

Dokumenti i linkovi