O nama

 • Slika /Fotografije/IVAN SOKAČ_mala.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Foto: PU međimurska

Radom Policijske uprave međimurske rukovodi načelnik, Ivan Sokač.

Policijska uprava međimurska jedna je od najmanjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i djeluje na području Međimurske županije. Smještena je na sjeverozapadu Hrvatske, prometno najpovezanijem dijelu s Europom, omeđena prirodnim granicama - rijekom Murom na sjeveru i istoku i rijekom Dravom na jugu. Policijska uprava međimurska vrši zaštitu državne granice koja se proteže u dužini od 117,4 kilometara, od čega 79,7 kilometara sa Republikom Slovenijom i 37,7 kilometara s Mađarskom.
 
Na površini od 730 km², u ovoj najgušće naseljenoj županiji u regiji, nalaze se tri grada (Čakovec, Prelog i Mursko Središće), 22 općine (Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec), te 130 naselja, u kojima prema zadnjem popisu prebiva 113.804 stanovnika.

U Policijskoj upravi međimurskoj djeluju:
 • Ured načelnika
 • Služba policije
 • Služba kriminalističke policije
 • Služba za granicu
 • Služba zajedničkih i upravnih poslova
 • Operativno komunikacijski centar

U okviru Policijske uprave međimurske formirane su četiri policijske postaje:
 • Policijska postaja Čakovec,
 • Policijska postaja Mursko Središće,
 • Policijska postaja Prelog,
 • Postaja prometne policije Čakovec.
 
Sjedište Policijske uprave međimurske nalazi se u Čakovcu, na adresi Jakova Gotovca 7.

Poslove odnosa s javnošću obavljaju:
 • Radovan Gačal, 099/496 5470 - glasnogovornik
 • Danijela Turk, 099/271 6675 - policijska službenica za odnose s javnošću
 • ured 040/373 077

Kontakt podaci Policijske uprave međimurske:
 • Telefon:+ 385 40 373 111
 • Telefax: +385 40 373 149
 • E-mail: medjimurska@policija.hr

Od 1. listopada 2020. godine radno vrijeme Policijske uprave međimurske je od 7:30 do 15:30 sati.
 
Stranke na referadama upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu i u Policijskoj postaji Prelog, primaju se :
- ponedjeljkom od 7:30 do 15 sati,
- utorkom od 9 do 16:30 sati,
- srijedom od 7:30 do 15 sati,
- četvrtkom od 7:30 do 15 sati,
- petkom od 7:30 do 15 sati.
          
Stranke na referadama upravnih poslova u Policijskoj postaji Mursko Središće, primaju se svakog utorka od 9 do 16:30 sati i četvrtka od 7:30 do 15 sati.          
           
Građani svoj dolazak u upravne poslove Policijske uprave međimurske (u Čakovcu i Prelogu) moraju prethodno najaviti, odnosno dogovoriti termin putem telefona (sjedište Policijske uprave međimurske 040/373-106 i Policijska postaja Prelog 040/373-235).
Prethodna najava za korištenje usluga upravnih poslova u Policijskoj postaji Mursko Središće, nije potrebna.


Građani se pozivaju da za pojedine upravne poslove koriste sustav e-Građani te da ne dolaze u službene prostorije ako njihova prisutnost nije nužna.

Dokumenti i linkovi