O nama

 • Slika /Fotografije/IVAN SOKAČ_mala.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Foto: PU međimurska


Radom Policijske uprave međimurske rukovodi načelnik, Ivan Sokač.


Sjedište Policijske uprave međimurske nalazi se u Čakovcu, na adresi Jakova Gotovca 7.

Kontakt podaci Policijske uprave međimurske:
Policijska uprava međimurska jedna je od najmanjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i djeluje na području Međimurske županije. Smještena je na sjeverozapadu Hrvatske, prometno najpovezanijem dijelu s Europom, omeđena prirodnim granicama - rijekom Murom na sjeveru i istoku i rijekom Dravom na jugu. Policijska uprava međimurska vrši zaštitu državne granice koja se proteže u dužini od 117,4 kilometara, od čega 79,7 kilometara sa Republikom Slovenijom i 37,7 kilometara s Mađarskom.
 
Na površini od 730 km², u ovoj najgušće naseljenoj županiji u regiji, nalaze se tri grada (Čakovec, Prelog i Mursko Središće), 22 općine (Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec), te 130 naselja, u kojima prema zadnjem popisu prebiva 113.804 stanovnika.


U Policijskoj upravi međimurskoj djeluju:
 • Ured načelnika Policijske uprave
 • Služba za javni red i sigurnost
 • Interventna jedinica policije
 • Služba za granicu
 • Služba kriminalističke policije
 • Služba zajedničkih i upravnih poslova

U okviru Policijske uprave međimurske formirane su četiri policijske postaje:
 • Policijska postaja Čakovec,
 • Policijska postaja Mursko Središće,
 • Policijska postaja Prelog,
 • Postaja prometne policije Čakovec.
 

Od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine radno vrijeme Policijske uprave međimurske je od 7 do 15 sati.

 
Stranke na referadama upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu i u Policijskoj postaji Prelog, primaju se :
 • ponedjeljkom od 7 do 14,30 sati,
 •  utorkom od 9 do 16,30 sati,
 • srijedom od 7 do 14,30 sati,
 • četvrtkom od 7 do 14,30 sati,
 • petkom od 7 do 14,30 sati.          

Stranke na referadama upravnih poslova u Policijskoj postaji Mursko Središće, primaju se svakog utorka od 9 do 16,30 sati i četvrtka od 7 do 14,30 sati.         
 
 

Dokumenti i linkovi