O nama

 • Slika /Fotografije/IVAN SOKAČ_mala.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Radom Policijske uprave međimurske upravlja načelnik, Ivan Sokač.

Sjedište Policijske uprave međimurske nalazi se u Čakovcu, na adresi Ulica Jakova Gotovca 7.

Kontakt podaci Policijske uprave međimurske:


Policijska uprava međimurska jedna je od najmanjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i djeluje na području Međimurske županije. Smještena je na sjeverozapadu Hrvatske, prometno najpovezanijem dijelu s Europom, omeđena prirodnim granicama, rijekom Murom na sjeveru i istoku i rijekom Dravom na jugu. Policijska uprava međimurska graniči u dužini od 117,4 kilometara s državama članicama šengenskog prostora, od čega 79,7 kilometara s Republikom Slovenijom i 37,7 kilometara s Mađarskom.

Na površini od 729 km², u ovoj najgušće naseljenoj županiji u regiji (145 stanovnika/km²) , nalaze se tri grada (Čakovec, Prelog i Mursko Središće), 22 općine (Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec), te 131 naselje, u kojima prema zadnjem popisu prebiva 105.250 stanovnika.

U Policijskoj upravi međimurskoj djeluju:

 • Ured načelnika Policijske uprave
 • Služba za javni red i sigurnost
 • Služba kriminalističke policije
 • Služba zajedničkih i upravnih poslova

U okviru Policijske uprave međimurske formirane su četiri policijske postaje:
 • Policijska postaja Čakovec,
 • Policijska postaja Mursko Središće,
 • Policijska postaja Prelog,
 • Postaja prometne policije Čakovec.
 
Od 1. lipnja do 30. rujna 2024. godine radno vrijeme Policijske uprave međimurske je od 7 do 15 sati.

Stranke na referadama upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu i u Policijskoj postaji Prelog, primaju se :
 • ponedjeljkom od 7 do 14:30 sati,
 •  utorkom od 9 do 16:30 sati,
 • srijedom od 7 do 14:30 sati,
 • četvrtkom od 7 do 14:30 sati,
 • petkom od 7 do 14:30 sati.          

Stranke na referadama upravnih poslova u Policijskoj postaji Mursko Središće, primaju se svakog utorka od 9 do 16:30 sati i četvrtka od 7 do 14:30 sati.         
 
 

Dokumenti i linkovi