Služba kriminalističke policije

Slika /FOTOGRAFIJE WEB/O NAMA/MS.JPG

Foto: PU međimurska

Služba prati i obrađuje kriminalitet na regionalnoj razini, odnosno na području Županije međimurske, ali i okolnih policijskih uprava, te prati i koordinira rad po kriminalitetu na lokalnoj razini, ali i prikuplja saznanja i surađuje sa nacionalnim ustrojstvenim jedinicama za suzbijanje kriminaliteta.

Za obavljanje poslova iz djelokruga kriminalističke policije unutar službe ustrojeni su: Odsjek kriminalističke tehnike i Odjel za obradu kriminaliteta, u sklopu kojeg djeluju grupa za opći kriminalitet, grupa za organizirani kriminalitet i korupciju te kriminalističko-obavještajna grupa.
 

Kontakt podaci:

 

 
 
 
  
.