Policijske postaje

Slika /fotografije/postaje/PP_Prelog1_mala_zaWeb.jpg

Policijska postaja Čakovec

 
Adresa: Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 373 057
Telefaks:+385 40 373 184
E-mail: medjimurska@policija.hr

Kontaktna područja - PP Čakovec

Policijska postaja Čakovec u sastavu Policijske uprave međimurske mješovita  je postaja II. kategorije i na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, kriminalističke i granične policije. Postaja se nalazi u zgradi sjedišta Policijske uprave u Čakovcu, u Ulici Jakova Gotovca 7.

Područje Policijske postaje Čakovec obuhvaća grad Čakovec i općine Nedelišće, Belica, Mala Subotica, Orehovica, Pribislavec, Strahoninec i Šenkovec, sa 30 naseljenih mjesta. Prostire se na površini od 162 km² na kojoj prema zadnjem popisu obitava 59.089 stanovnika.

Na području policijske postaje nalazi se Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Čakovec.
Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 373 121
E-mail: medjimurska@policija.hr
Postajom rukovodi načelnik Policijske postaje Čakovec, Krešimir Jurčević.

Policijska postaja Prelog

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 4, 40323 Prelog
Telefon:+385 40 373 239
Telefaks:+385 40 373 200
E-mail: medjimurska@policija.hr

Kontakt područja - PP Prelog

Policijska postaja Prelog u sastavu Policijske uprave međimurske mješovita je policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u gradu Prelogu koja obavlja poslove temeljne, kriminalističke i granične policije, te upravne poslove.

Ova policijska postaja pokriva područje grada Preloga i općina Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija, ukupne površine 270 km². Prema zadnjem popisu stanovnika na tom području obitava 27.182 stanovnika u 29 naseljenih mjesta.

Policijska postaja Prelog brine o 37,7 kilometara državne granice s Mađarskom na kojoj se nalaze tri granična prijelaza : 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Goričan

Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 373 178
Telefax:+385 40 373 143
E-mail:medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Goričan II

Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 373 090
Telefax:+385 40 373 032
E-mail:medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Kotoriba

Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 373 071
E-mail:medjimurska@policija.hr

Postajom rukovodi načelnik Policijske postaje Prelog, Zdravko Kolarić.

              

Policijska postaja Mursko Središće

Adresa: Frankopanska 10, 40315  Mursko Središće
Telefon: +385 40 373 152
Telefaks:+385 40 543 294
E-mail: medjimurska@policija.hr

Kontaktno područje - PP Mursko Središće

​Policijska postaja Mursko Središće u sklopu Policijske uprave međimurske, mješovita je Policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u gradu Mursko Središće te u svom djelokrugu obavlja poslove temeljne, kriminalističke i granične policije.

Ova policijska postaja pokriva područje grada Mursko Središće i općine Sveti Martin na Muri, Selnica, Vratišinec, Podturen, Štrigova, Gornji Mihaljevec i Sveti Juraj na Bregu. Područje je površine 237 km² te na njemu prema zadnjem popisu obitava 27.533 stanovnika u 69 naseljenih mjesta.

Policijska postaja Mursko Središće brine o državnoj granici s Republikom Slovenijom u dužini od ukupno 79,7 kilometara na kojoj je smješteno šest graničnih prijelaza:

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Mursko Središće

Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 373 671
Telefax:+385 40 373 675
E-mail:medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Trnovec

Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 373 078
Telefax:+385 40 373 185
e-mail:medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Bukovje

Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 373 088
Telefax:+385 40 373 082
e-mail:medjimurska@policija.hrmedjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Preseka

Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 584 038
e-mail:medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Banfi

Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 373 076
Telefax:+385 40 373 676
e-mail:medjimurska@policija.hr

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Sveti Martin na Muri

Kontakt podaci:
Telefon:+385 40 373 669
E-mail:medjimurska@policija.hr


Policijska postaja Mursko Središće brine o državnoj granici s Republikom Slovenijom u dužini od 79,7 km. Na rijeci Muri prometuje šest skela za prijevoz ljudi i vozila i to u naseljima Žabnik, Križovec, Miklavec, Podturen i Novakovec te u gradu Mursko Središće.

Postajom rukovodi načelnik Policijske postaje Mursko Središće, Miljenko Vrbanec.

Postaja prometne policije Čakovec

Adresa: Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 373 044
Telefaks: +385 40 373 149
E-mail: medjimurska@policija.hr
 

Postaja prometne policije Čakovec specijalizirana je za poslove nadzora i upravljanja prometom na cijelom području Međimurske županije, a smještena je u zgradi policijske uprave.

Na području Međimurske županije izgrađena je gusta mreža cesta sa suvremenim kolničkim zastorom, ukupne dužine oko 1.100 kilometara, od čega 23 kilometara auto ceste, 86 kilometara državnih cesta, 221,9 kilometara županijskih cesta, 231,7 kilometara lokalnih cesta i oko 600 kilometara nerazvrstanih cesta. Ovim prometnicama prometuje oko 54.000 motornih vozila registriranih u našoj županiji, kojima treba pridodati i veliki tranzitni promet, te oko 2 milijuna vozila u prekograničnom prometu među kojima je veliki broj teretnih vozila.

Osnovna zadaća Postaje prometne policije Čakovec je svakodnevni nadzor i upravljanje prometom, očevidi prometnih nesreća, poduzimanje preventivno-represivnih aktivnosti u cilju podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa, te ostali zadaci iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.

Upravljanje prometom koje obavljaju policijski službenici prometne policije obavlja se stalno ili povremeno, na temelju svakodnevnog praćenja stanja, uočavanja sigurnosnih problema i pokazatelja o stanju sigurnosti prometa, a sve radi postizanja veće protočnosti prometa i sigurnosti sudionika u prometu, te zaštite ljudi i imovine.

Policijski službenici Postaje prometne policije Čakovec, uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba, kao i kod prometnih nesreća s materijalnom štetom koju je djelatnicima policije dojavio netko od sudionika nesreće.

O obavljenim očevidima prometnih nesreća sačinjavaju se zapisnici koje zainteresirane stranke mogu dobiti radnim danom od 7.30 do 15 sati u policijskoj postaji ili telefonom na broj +385 40 373 055.

Postaja prometne policije Čakovec organizira i prati i rad  Prometne jedinice mladeži čiji su pripadnici angažirani na nadzoru i upravljanju prometom na području Grada Čakovca i Preloga.

Postajom rukovodi načelnik Postaje prometne policije Čakovec, Siniša Šajnović.