Policijske postaje

Slika /fotografije/postaje/PP_Prelog1_mala_zaWeb.jpg

Policijska postaja Čakovec

 
Adresa: Ulica Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 373 057
Telefaks:+385 40 373 184
E-mail: medjimurska@policija.hr

Kontaktna područja - PP Čakovec

Policijska postaja Čakovec ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, sprječavanja nezakonitih migracija, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

Područje Policijske postaje Čakovec obuhvaća grad Čakovec i općine Nedelišće, Belica, Mala Subotica, Orehovica, Pribislavec, Strahoninec i Šenkovec, sa 30 naseljenih mjesta. Prostire se na površini od 162 km² na kojoj prema zadnjem popisu obitava 53.173 stanovnika.

Radom Policijske postaje Čakovec upravlja načelnik, Krešimir Jurčević.

Adresa: Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 373 057
Telefaks:+385 40 373 184
E-mailmedjimurska@policija.hr

Policijska postaja Prelog

Adresa: Trg bana Jelačića 4, 40323 Prelog
Telefon:+385 40 373 239
Telefaks:+385 40 373 200
E-mail: medjimurska@policija.hr

Kontakt područja - PP Prelog

Policijska postaja Prelog ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova.

Ova policijska postaja pokriva područje grada Preloga i općina Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija, ukupne površine 270 km². Prema zadnjem popisu stanovnika na tom području obitava 27.749 stanovnika u 30 naseljenih mjesta.

Radom Policijske postaje Prelog upravlja načelnik, Zdravko Kolarić.

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 4, 40323 Prelog
Telefon:+385 40 373 239
Telefaks:+385 40 373 200
E-mail: medjimurska@policija.hr

Policijska postaja Mursko Središće

Adresa: Frankopanska ulica 10, 40315  Mursko Središće
Telefon: +385 40 373 152
Telefaks:+385 40 373 022
E-mail: medjimurska@policija.hr

Kontaktno područje - PP Mursko Središće

​Policijska postaja Mursko Središće ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova.

Ova policijska postaja pokriva područje grada Mursko Središće i općine Sveti Martin na Muri, Selnica, Vratišinec, Podturen, Štrigova, Gornji Mihaljevec i Sveti Juraj na Bregu. Područje je površine 237 km² te na njemu prema zadnjem popisu obitava 24.941 stanovnika u 69 naseljenih mjesta.

Radom Policijske postaje Mursko Središće upravlja načelnik, Miljenko Vrbanec.

Adresa: Frankopanska 10, 40315  Mursko Središće
Telefon: +385 40 373 152
Telefaks:+385 40 543 294
E-mailmedjimurska@policija.hr

Postaja prometne policije Čakovec

Adresa: Ulica Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 373 044
Telefaks: +385 40 373 149
E-mail: medjimurska@policija.hr
 

Postaja prometne policije Čakovec ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja.

Na području Međimurske županije izgrađena je gusta mreža cesta sa suvremenim kolničkim zastorom, ukupne dužine oko 1.100 kilometara, od čega 23 kilometara auto ceste, 86 kilometara državnih cesta, 221,9 kilometara županijskih cesta, 231,7 kilometara lokalnih cesta i oko 600 kilometara nerazvrstanih cesta. Ovim prometnicama prometuje oko 54.000 motornih vozila registriranih u našoj županiji, kojima treba pridodati i veliki tranzitni promet, te oko 2 milijuna vozila u prekograničnom prometu među kojima je veliki broj teretnih vozila.

Osnovna zadaća Postaje prometne policije Čakovec je svakodnevni nadzor i upravljanje prometom, očevidi prometnih nesreća, poduzimanje preventivno-represivnih aktivnosti u cilju podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa te ostali zadaci iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno poslovi suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja.

Upravljanje prometom koje obavljaju policijski službenici prometne policije obavlja se stalno ili povremeno, na temelju svakodnevnog praćenja stanja, uočavanja sigurnosnih problema i pokazatelja o stanju sigurnosti prometa, a sve radi postizanja veće protočnosti prometa i sigurnosti sudionika u prometu te zaštite ljudi i imovine.

Policijski službenici Postaje prometne policije Čakovec, uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba, kao i kod prometnih nesreća s materijalnom štetom koju je djelatnicima policije dojavio netko od sudionika nesreće.

O obavljenim očevidima prometnih nesreća sačinjavaju se zapisnici koje zainteresirane stranke mogu dobiti radnim danom od 7:30 do 15 sati u policijskoj postaji ili telefonom na broj +385 40 373 055.

Radom Postaje prometne policije Čakovec upravlja načelnik, Siniša Šajnović.

Adresa: Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 373 044
Telefaks: +385 40 373 149
E-mailmedjimurska@policija.hr