Kontaktna područja - PP Čakovec

Nataša Jalšovec - Tomašić.

telefon: +385 40 373 050
e-mail: medjimurska@policija.hr

Radom kontakt policajaca Policijske postaje Čakovec koordinira policijska službenica za prevenciju Nataša Jalšovec-Tomašić.

Kontakt policajac Miroslav Šafarić

telefon: +385 40 373 050
mobitel: +385 99 862 11 45
e-mail: medjimurska@policija.hr

Kontaktno područje obuhvaća slijedeće ulice u gradu Čakovcu:
Uska ulica, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Tome Masaryka, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica kralja Tomislava, Ulica Otokara Keršovanija, Ulica matice Hrvatske, Park Rudolfa Kropeka, Ulica Valenta Morandinija, Ulica Katarine Zrinski, Franjevački trg i Trg Eugena Kvaternika.

Kontakt policajac Danijela Hamer

telefon: +385 40 373 050
mobitel: +385 99 862 11 46
e-mail: medjimurska@policija.hr

Kontaktno područje obuhvaća slijedeće ulice u gradu Čakovcu: Preloška ulica, Buzovečka ulica, Radnička ulica, Ulica Slave Raškaj, Ulica Matije Gupca, Ulica Milke Trnine, Ulica Pavleka Miškine, Ulica Putjane, Ulica Luje Bezeredija, Travnička ulica, Ulica Dr. Vinka Žganca, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Nikole Pavića, Ulica Ive Andrića, Ulica Tomaža Gričanca, Ulica Ivana Sokača, Ulica Ladislava Kralja, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Fortunata Pintarića, Ulica dr. Franje Debana, Ulica Travnik, Dravska ulica, Kalnička ulica, Ulica Antuna Augustinčića, Ulica dr. Vlatka Mačeka, Ulica Zinke Kunc, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Jurja Križanića, Ulica Josipa Bedekovića i Ulica Domovinskih žrtava. 

Kontakt policajac Damir Klobučarić

telefon: +385 40 373 050
mobitel: +385 99 33 610 33
e-mail: medjimurska@policija.hr

Kontaktno područje obuhvaća naselja:
Pribislavec: Livadarska ulica, te Orehovica: Đurđevdanska ulica, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Nikole Tesle, Ulica dr. Franje Tuđmana, Međimurska ulica, Vrtna ulica, Ulica hrvatskih branitelja, Cvjetna ulica, Omladinska ulica, Sportska ulica, Ulica Ilica i Ulica grofa Feštetića. 

Kontakt policajac Dean Pörs

telefon: +385 40 373 050
mobitel: +385 95 821 64 97
e-mail: medjimurska@policija.hr

Kontaktno područje obuhvaća naselje Nedelišće sa pripadajućim ulicama:
Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Augusta Šenoe, Ulica braće Radić, Čakovečka ulica, Dravska ulica, Ulica Đure Đakovića, Grobljanska ulica, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Ive Andrića, Ulica Josipa Marčeca, Ulica Josipa Štolcera Slavenskog, Ulica Jurja Križanića, Kalnička ulica, Ulica Karlović Vinka, Livadarska ulica, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Marka Kovača, Ulica maršala Tita, Ulica Martina Pušteka, Ulica Martina Viljevca, Ulica Matije Gupca, Nova ulica, Novakova ulica, Ulica novo naselje, Ulica Ognjena Price, Ulica Petra Preradovića, Prvomajska ulica, Ulica Rade Končara, Radnička ulica, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Sajmište, Ulica Slavka Kolara, Štamparska Ulica, Trnavska ulica, Uska ulica, Varaždinska ulica, Ulica Vladimira Nazora, Vrtna ulica, Ulica Žarkovice i Trg Republike. 

Kontakt policajac Tomislav Oletić

telefon: +385 40 373 050
mobitel: +38598 97 268 97
e-mail: medjimurska@policija.hr

Kontaktno područje obuhvaća naselja:
Parag, te Kuršanec sa pripadajućim ulicama: Zagrebačka ulica, Cvjetna ulica, Ludbreška ulica, Varaždinska ulica, Uska ulica, Ulica Matije Gupca, Vrtna ulica, Međimurska ulica, Ulica Zrinskih, Radnička ulica, Prvomajska ulica, Vukovarska ulica i Petrovečka ulica.