Objava rješenja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika FOTOGRAFIJE_shk/Zapo%C5%A1ljavanje/posao_novine.jpg

Rješenje za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Foto: Ilustracije

Dana 9. kolovoza 2021. godine na stranicama Ministarstva  pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske objavljeno je rješene o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme po oglasu https://mpu.gov.hr/oglasi-na-odredjeno-vrijeme-22301/22301?nid=9645. Rješenje je vidljivo na sljedećem linku.

Stranica