Predstavnica Kraljevine Norveške sudjelovala na radnom sastanku u PU međimurskoj

  • Slika /2022/ROMA MENTORI 08062022/2.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Policijskoj upravi međimurskoj održan radni sastanak na kojem je analiziran dosadašnji rad Roma mentora

Foto: PU međimurska

Danas, u srijedu, 8. lipnja 2022. godine, u jutarnjim satima u Policijskoj upravi međimurskoj održan je radni sastanak na kojem je analiziran dosadašnji rad Roma mentora, projekta čiju provedbu financira Kraljevina Norveška.

Na sastanku su ispred Policijske uprave nazočili Vladimir Faber savjetnik ministra unutarnjih poslova i Ivan Sokač načelnik Policijske uprave međimurske sa suradnicima, Homma Latif predstavnica Veleposlanstva Kraljevine Norveške, Goran Brkić načelnik Sektora za probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave, Vesna Šumiga voditeljica Probacijskog ureda u Varaždinu, Maja Odrčić Mikulić privremena pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije, Davor Štefičar predstavnik Kaznionice u Lepoglavi, Diana Uvodić Đurić, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Blaženka Dasović predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne služba Čakovec, Glavina Marijan voditelj Ispostave Državni inspektorata u Čakovcu, Barbara Oreški i Mateja Mijačević - predstavnice Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te Roma mentori Međimurske županije.

Na sastanku su analizirani rezultati projekt Roma Mentori, koji je uspješno ocjenjen.

Usvojen je zaključak da se s ciljem unapređenja procesa integracije romske nacionalne manjine projekt Roma mentori nastavlja s provedbom.

 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica