Provedena peta komponenta nacionalni projekta „Imam izbor“

  • Slika FOTOGRAFIJE_shk/AA%20Nove/Ilustracije/Sli%C4%8Dni%20a%20razli%C4%8Diti.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Održana je peta komponenta preventivnog projekta „Imam izbor“ pod nazivom „Slični, a različiti“.

Provedena peta komponenta nacionalni projekta „Imam izbor“
 
 
U srijedu, 17. travnja u prostorijama Osnovne škole Tomaša Goričanca u Maloj Subotici održana je peta komponenta preventivnog projekta „Imam izbor“ pod nazivom „Slični, a različiti“.
 
Komponentu je održao kriminalistički tehničar Službe kriminalističke policije, Policijske uprave međimurske Marinko Šergić koji je učenike tijekom predavanja ukratko upoznao sa ulogom i važnošću poslova kriminalističkog tehničara na mjestu određenog događaja a potom je demonstrirao rad kriminalističkog tehničara na otkrivanju tragova.
 
Na kraju predavanja učenici su i sami mogli sudjelovati u „otkrivanju i fiksiranju“ tragova papilarnih linija što je kod učenika izazvalo veliku zainteresiranost i pažnju.
 

Stranica