Korištenje svjetla na vozilu

Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/19) na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka (preporuča se korištenje dnevnih ili kratkih svjetala tijekom cijele godine).

Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno na stražnjoj strani.

Ujedno, napominjemo da na vozilu u prometu na cesti noću i u slučaju smanjene vidljivosti moraju biti upaljena svjetla i to:

  • na motornom vozilu osim mopeda i motocikla bez bočne prikolice, najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani,
  • na mopedu i motociklu bez bočne prikolice najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.


Zakon o sigurnosti prometa na cestama za vozače koji krše spomenute zakonske odredbe predvidio je novčanu kaznu u iznosu od 500 kuna.