Napuštanje mjesta događaja prometne nesreće

Sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, dužan je: 
  • ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ili ako mu je samome potrebna liječnička pomoć, odnosno radi obavještavanja policije,
  • poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesreće i da se omogući normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi, uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa,
  • o prometnoj nesreći obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju i vratiti se na mjesto prometne nesreće i pričekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid.
Vozači, sudionici prometne nesreće, u kojoj je uzrokovana samo materijalna šteta na vozilima, dužni su ukoliko je to moguće, odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima. Vozači ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće ili na drugi način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.
Sudionik koji napusti mjesto događaja prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, a o prometnoj nesreći ne obavijesti policijsku upravu ili postaju i ne sačeka dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana, te će mu se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije od 12 mjeseci i po pravomoćnom rješenju izreći će mu se šest negativnih prekršajnih bodova.
 
Sudionik koji napusti mjesto događaja prometne nesreće u kojoj je nastala samo materijalna šteta, a s drugim sudionikom ne razmjeni osobne podatke i ne popuni i potpiše Europsko izvješće o prometnoj nesreći i sudionik kad na mjestu nesreće nema vlasnika vozila ili druge oštećene stvari vlasniku ne ostavi podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 7.000 kuna te će mu se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije od šest mjeseci i po pravomoćnom rješenju izreći će mu se tri negativna prekršajna boda.