Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara  u Republici Hrvatskoj je reguliran Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), a podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara, te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveni i gospodarski prihvatljiv požarni rizik
 
Cilj zaštite od požara je poduzimanje organizacijskih, tehničkih i drugih mjera i radnji koje se odnose na :
 • otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
 • rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje nastalih požara,
 • sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
 • sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
 • utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.
 
DOJAVA POŽARA
 
Požar se dojavljuje na broj 193 (vatrogasci) ili broj 112 (jedinstven broj za hitne službe). Prilikom dojave požara obavezno je navesti ime i prezime osobe koja dojavljuje požar, što se i gdje dogodilo te osnovne informacije koje su vezane uz posebne nastale okolnosti, kao npr. nastradale osobe.
Prilikom dojave događaja govoriti treba polagano, razgovjetno i pričekati provjeru podataka od strane dežurnog vatrogasca.
 
SPAŠAVANJE
 
Ako ste sudionik događaja – požara potrebno je uvjeriti se da u događaju nema ozlijeđenih osoba ili invalida koji trebaju napustiti zonu opasnosti. Sve koji trebaju pomoć po mogućnosti odmah izvedite na sigurno mjesto i provedite uzbunjivanje. Vodeći računa o vlastitoj sigurnosti zadržite osobe kojima se odjeća zapalila i gasite ih prekrivanje uz pomoć deka ili drugih predmeta ili valjanjem po podu.
Spašavanje ima prednost pred gašenjem!
 
          OPASNOSTI OD POŽARA U KUĆANSTVU:
 • održavajte čistoću i urednost u domaćinstvu,
 • ne gomilajte smeće u potkrovljima i podrumima,
 • redovito održavajte  i čistite dimnjake,
 • ne postavljate nestručno peći, štednjake i ostala grijaća tijela,
 • ne držite nikakve gorive predmete u blizini istih,
 • ne ostavljajte hranu prilikom kuhanja bez nadzora,
 • pažljivo postupajte sa pregrijanom masti prilikom kuhanja koja se veoma lako može zapaliti,
 • prilikom korištenja friteza kod kuhanja ne ostavljajte ih bez nadzora,
 • potrebno je redovito čistiti filtere kuhinjskih napa,
 • električna kuhala, aparati za kavu, grijalice moraju biti postavljeni na negorivu podlogu i udaljeni od zapaljivih tvari,
 • prilikom glačanja uvijek provjerite jeste li isto isključili nakon upotrebe,
 • ne odlažite pepeo u kartonske kutije, plastične kante ili u smeće sa drugim gorivim otpadima, pepeo se odlaže na otvorenom u metalne posude,
 • kontrolirano odlažite otpad u za to predviđene spremnike ili na reciklažnim dvorištima,
 • prilikom ugradnje TV unutar namještaja ili zidova potrebno je voditi računa da se tijekom rada TV zagrijava te je  potrebno  ostaviti prostor za ventilaciju tj. dovod zraka, a ako napuštate domaćinstvo na duže vrijeme TV isključite iz struje,
 • sprejeve ne upotrebljavajte u blizini vatre, uključenog toplinskog uređaja ili goruće cigarete jer mogu eksplodirati,
 • ne ostavljate vozila u drvenim građevinama u blizini lakozapaljivh materijala,
 • upotrebljavajte rasvjetna tijela sa zaštitom,
 • pravilno skladištite različite kemikalije kao što su pesticidi i umjetna gnojiva
 • božićno drvce nikad ne postavljajte blizu zavjesa,
 • svijeće postavljajte tako da su na dovoljnoj udaljenosti od zapaljivih tvari,
 • svijeće ne smiju gorjeti bez nadzora,
 • lampice ne smiju gorjeti bez nadzora,
 • prilikom korištenja pirotehničkih sredstava za zabavu obavezno se držite uputa za upotrebu koja su istaknuta na svakom pakiranju te
 • nemojte dozvoljavati djeci upotrebu pirotehničkih sredstava bez nadzora punoljetnih osoba.
 
OPASNOSTI OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU
 
Vatra na otvorenom prostoru ugrožava okoliš površinskim požarom ili letećim iskrama. Šumski požari uništavaju šume, ugrožavaju živote ljudi i životinja.
Loženje vatre u većem obimu u blizini naselja, građevina, trgovačkih društava i slično nije dozvoljeno.
Prilikom spaljivanja manjih količina biljnog otpada osigurajte mjesto spaljivanja i pripremite sredstva za gašenje. Ne spaljujte kada puše vjetar. Ne ostavljate mjesto spaljivanja bez nadzora, a prilikom napuštanja mjesta nakon spaljivanja isto polijte vodom ili prekrijte zemljom.
Loženje vatre i spaljivanje u šumi i užem pojasu oko šume je zabranjeno! Odlukom o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/17.) utvrđeni su uvjeti spaljivanja i to:
 • osoba koja spaljuje mora biti punoljetna,
 • ne smije se spaljivati noću, ako puše jak vjetar, ne smije se  udaljavati od mjesta spaljivanja, mora postojati sredstvo veze,
 • mjesto spaljivanja mora biti osigurano,
 • spaljivanja većeg obima obavezno se obavljaju uz vatrogasno dežurstvo.
 
 
OPASNOSTI OD POŽARA U GRAĐEVINAMA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE
 
 • obavezno je potrebno pridržavati se kućnog reda u određenim građevinama,
 • održavajte požarne puteve i izlaze za nuždu prohodnima i slobodnima,
 • u prostor gdje se okuplja veći broj osoba puštati dozvoljen broj posjetitelja,
 • pridržavajte se zabrane pušenja, opuške odlagati u metalne posude,
OPASNOSTI OD POŽARA PRILIKOM PUŠENJA
 
Pušenje nije dozvoljeno:
 • u požarno visoko ugroženom okolišu (benzinske postaje, kazališta, robne kuće, bolnice, radionice za preradu drva i papira i slično),
 • kod prerade ljepila,
 • kod rukovanja lako zapaljivim tekućinama kao što su razrjeđivači, boje, lakovi, naftni derivati,
 • u krevetu.
 
SIGURNOSNE MJERE U AUTOMOBILU
 • uz postojeću opremu u automobilu potrebno je imati jedan manji vatrogasni aparat i jedan prikladan nož za moguće rezanje sigurnosnog pojasa,
 • požar rasplinjača odmah pogasiti ručnim vatrogasnim aparatom ili ugušiti nekim odjevnim predmetom, dekom ili krpom,
 • požar električnih instalacija  gasiti ručnim vatrogasnim aparatom uz isključenje akumulatora.
 
SVIBANJ – MJESEC ZAŠTITE OD POŽARA
 
Posvetite pozornost protupožarnoj preventivi!
 
S toga:
 • provjerite jeste li poduzeli potrebne mjere da  ne dođe do požara,
 • provjerite ispravnost protupožarne opreme,
 • provjeravajte ispravnost uređaja i instalacija u građevinama u kojima živite a sve uočene nepravilnosti prijavite nadležnim osobama  i službama,
 • izlazne puteve i puteve za evakuaciju i spašavanje držite prohodnima,
 • oslobodite i održavajte slobodnim vatrogasne pristupe građevinama,
 • nabavite aparate za početno gašenje požara koje je potrebno redovito servisirati i kontrolirati.