Zimski uvjeti na cesti

U Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama pod zimskim uvjetima na cesti podrazumijevaju se takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/2019) propisano je sljedeće:

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjen je promet:

  • motornim vozilima koja nemaju zimsku opremu,
  • teretnim automobilima s priključnim vozilom.
  • vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.
Pod zimskom opremom motornih vozila, čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.5t, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Dubina utora po gaznoj površini zimskih guma (M+S) mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,6 mm.

Pod zimskom opremom autobusa i teretnih vozila podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a ukoliko se zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lanci na pogonske kotače tada moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.
Iznimno, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obavezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.

Sukladno Odluci o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN145/2013), određena je obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15.11. tekuće godine do 15.04. iduće godine.
Obvezna uporaba zimske opreme sukladno Odluci odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.

Za takav prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja vozilom suprotno odredbama članka 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.