Poziv na razgovor

8.lipanj, 2022.
 


Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi međimurskoj,  objavljenog dana 10.05.2022. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje
 
 
poziv na razgovor (intervju) kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Policijsku upravu međimursku
 
Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama za radna mjesta:
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA 
Odjel za upravne poslove
viši upravni referent – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel za upravne poslove
upravni referent – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice
 
3. POLICIJSKA POSTAJA PRELOG
upravni referent – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice
 
a koji su zadovoljili na testiranju održati će se dana 10.06.2022. godine (petak), s početkom u 09:00 sati, u  Policijskoj  upravi   međimurskoj u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, o čemu će kandidati biti telefonski obavješteni i upoznati s točnim terminom razgovora (intervjua).

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
Radi identifikacije kandidati/kandidatkinje su obavezni predočiti osobnu iskaznicu.
 
Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).__________________________________________
      22. ožujak, 2022.         
                                
                      REPUBLIKA  HRVATSKA      
           MINISTARSTVO  UNUTARNJIH POSLOVA
           POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
          Komisija za provedbu oglasa za prijam
namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 
Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2022 od 02.03.2022. godine, web stranicama Policijske uprave međimurske, Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, upućuje:
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM NAMJEŠTENIKA U POLICIJSKU UPRAVU MEĐIMURSKU

 
 
Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama koji su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, održati će se u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7:  
 
  • za radno mjesto pod rednim brojem 1.
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Čakovec
skladištar– 1 izvršitelj/ica
dana 28. ožujka 2022. godine (ponedjeljak), s početkom od 09,00 sati
 
  • za radno mjesto pod rednim brojem 2.
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Čakovec
spremačica – 2 izvršitelja/ice
dana 29. ožujka 2022. godine (utorak) i 30. ožujka 2022. godine (srijeda), s početkom od 09,00 sati
 
S kandidatima koji su podnijeli prijave za više radnih mjesta, radi ekonomičnosti postupka, biti će obavljen razgovor u istom terminu za sva radna mjesta, s čime će kandidati biti pravovremeno upoznati.
                           
Radi identifikacije kandidati/kandidatkinje su obavezni predočiti osobnu iskaznicu.
 
Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
Svi kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete biti će i telefonski pozvani na razgovor (intervju) i upoznati s točnim terminom razgovora (intervjua).
 
Za  kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatra se da je povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.
 
 
                                                                                      Komisija za provedbu oglasa

________________________________________________________________________________________________________________________________

16. veljače 2022. godine

Komisija za provedbu natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 14. siječnja 2022. godine u „Narodnim novinama” broj 6/2022, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave međimurske te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, upućuje
 
 
poziv na razgovor (intervju) kandidatIma prijavljenim na
JavnI natječaj za prijam u državnu službu
na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu međimursku

 
 
Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama za radno mjesto:
 
POLICIJSKA POSTAJA ČAKOVEC
administrativni tajnik – 1 izvršitelj

 
a koji su zadovoljili na testiranju, održati će se dana 18.02.2022. godine (petak), s početkom u 09:00 sati, u  Policijskoj upravi   međimurskoj u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, o čemu će kandidati biti telefonski obavješteni i upoznati s točnim terminom razgovora (intervjua).
           
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
Radi identifikacije kandidati/kandidatkinje su obavezni predočiti osobnu iskaznicu.
 
Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
Prilikom provedbe intervjua obavezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID – 19.
 
 
                                                                                      Komisija za provedbu natječaja