Služba za granicu

Slika /FOTOGRAFIJE WEB/GRANICA/MS.JPG

Foto: PU međimurska

SLUŽBA ZA GRANICU

Na području Policijske uprave međimurske provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca i nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada. Služba uz to prati i usmjerava rad policijskih postaja u obavljanju ovih poslova.

Područjem Policijske uprave međimurske proteže se državna granica u dužini od 117,4 kilometara, od čega se 37,7 kilometara odnosi na državnu granicu prema Mađarskoj i 79,7 kilometara prema Republici Sloveniji.

Radom Službe za granicu rukovodi voditelj.

Kontakt podaci:

 

GRANIČNI PRIJELAZI NA PODRUČJU POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE

GRANIČNI PRIJELAZI S MAĐARSKOM

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Goričan

Kontakt podaci:

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Goričan II

Kontakt podaci:

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Kotoriba

Kontakt podaci:

 

GRANIČNI PRIJELAZI S REPUBLIKOM SLOVENIJOM

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Trnovec

Kontakt podaci:

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Mursko Središće

Kontakt podaci:

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Čakovec

Kontakt podaci:

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Bukovje

Kontakt podaci:

 

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Preseka

Kontakt podaci:

 

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Sveti Martin na Muri

Kontakt podaci:

 

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Banfi

Kontakt podaci: