„Dani maturanata – Coolijada“ 2019.

Slika FOTOGRAFIJE_shk/AA%20Nove/Ilustracije/coolijada2019.jpg

Oko 1200 maturanata srednjih škola tradicionalno će obilježiti završetak srednje škole uz održavanja proslava pod nazivom "Dani maturanata-Coolijada“.

„Dani maturanata – Coolijada“ 2019.
I ove godine na području Međimurske županije oko 1200 maturanata srednjih škola tradicionalno će obilježiti završetak srednje škole uz održavanja proslava pod nazivom "Dani maturanata-Coolijada“.
Organizaciju i provedbu okupljanja maturanata, kroz preventivno-zabavno-edukativni karakter, 16. godinu zaredom (od 2004. godine) prati Policijska uprava Međimurska, u suradnji sa ravnateljima Srednjih škola Međimurske županije, Gradom Čakovcem, Gradom Murskim Središćem i Gradom Prelogom, kao i Međimurskom Županijom, odnosno postojećim Vijećima za prevenciju.
Okupljanja maturanata predviđena su u vremenskom periodu od 17. svibnja do 22. svibnja 2019. godine i to na način što će se u dane 17. svibnja (petak), 20. svibnja (ponedjeljak) i 21. svibnja (utorak) 2019. godine, u vremenu od 13,00 sati do 19,00 sati, maturanti organizirano okupljati u Parku Perivoja Zrinskih u Čakovcu (na travnatoj površini kod „kule“). Dana 22 svibnja (srijeda) 2019. godine održat će se mimohod maturanata ulicama Grada Čakovca, koji započinje u 15,00 sati kod Ekonomske i trgovačke škole Čakovec i završava kod SRC-a „Mladost“ u Športskoj ulici u Čakovcu. Odmah nakon mimohoda predviđena je završna svečanost maturanata u koju svrhu će se postaviti bina na travnatoj površini kod SRC-a „Mladost“, a u slučaju lošeg vremena završna svečanost će se održati u dvorani Graditeljske škole Čakovec. Istog dana, prije mimohoda maturanata u Čakovcu, održat će se mimohod maturanata Srednje škole Prelog ulicama Grada Preloga.  
Prije početka okupljanja maturanata policijski službenici PU međimurske obići će sve srednje škole Međimurske županije i održati predavanja učenicima završnih razreda o očekivanom ponašanju tijekom održavanja proslava posebno podržavajući inicijativu srednjih škola o sprječavanju odnosno prijavljivanju nasilja među mladima. Napominjemo kako su policijski službenici PU međimurske već započeli sa edukacijom roditelja učenika o očekivanom ponašanju maturanata tijekom proslave završetka škole.
Također, spomenuta akcija imati će i natjecateljski karakter kroz biranje najmaturanta, najmaturantice i najorginalnijeg razreda poradi poticanja maturanata na pozitivna ponašanja na javnim mjestima. U tu svrhu biranje najmaturanta i najmaturantice započinje 29. travnja i traje do 21. svibnja 2019. godine, a provest će se putem kupona objavljenim u lokalnim novinama „List Međimurje“ (29.04., 06.05 i 13.05) i „Međimurske novine“ (03.05., 10.05. i 17.05.), kao i putem SMS poruke portalima „Srce-TV“, e-međimurje, mnovine i medjimurje.hr. Tijekom mimohoda od strane komisije birat će se i najorginalniji razred. Proglašenje pobjednika najmaturanat/najmaturantica i najorginalniji razred objavit će se na završnoj svečanosti maturanata 22. svibnja 2019. godine.  
Nagrade za pobjednika najmaturanat/najmaturantica osiguravaju Grad Prelog i Grad Mursko Središće (novčana nagrada 1500 kuna), dok su za razrede pobjednika najmaturanat/najmaturantica kao nagrada predviđene ulaznice za Gradske bazene koje osigurava Grad Čakovec. Za pobjednike najorginalnijeg razreda kao nagrada predviđen je jednodnevni izlet u Toplice sv. Martin kojeg osigurava Županija međimurska.
U slučaju evidentiranih kažnjivih ponašanja maturanata tijekom okupljanja PU međimurska će Tehničkoj školi Čakovec, kao ovogodišnjem predstavniku organizatora, predložiti da se isti isključe iz daljnjeg natjecanja.
 
Jedan vid kontrole ostvarivati će se i kroz “građanske ophodnje“. Radi se o ophodnjama sačinjenih od policijskih službenika ali i roditelja maturanata koji će u dane 17.05. (petak), 20.05. (ponedjeljak) i 21.05. (utorak), u vremenu od 13,00 do 19,00 sati, obilaziti okupljanja maturanata i na taj način moći kontrolirati ponašanje svoje djece.
Promatrajući okupljanja maturanata u Međimurskoj županiji, tijekom proslava završetka srednje škole, možemo reći kako je stanje sigurnosti svake godine sve bolje, te se nadamo kako će se taj trend nastaviti i ove godine. Ujedno apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost, te sigurnost građana i imovine, kao i da prekomjerno ne konzumiraju alkoholna pića.
 
Također napominjemo kako će tijekom završne svečanosti maturanata dana 22. svibnja 2019. godine, u vremenu od 15,00 sati do 24,00 sati, za sav javni promet, osim dostave, biti zatvoren dio Športske ulice u Čakovcu, od raskrižja sa Vukovarskom ulicom do trgovačkog centra „KTC“, poradi veće sigurnosti samih maturanata.

Stranica

Dokumenti i linkovi