Provedene dvije kompomente preventivnog projekta "Imam izbor"

  • Slika /2020/IMAM IZBOR RECI NE DROGAMA/IMG_9064.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Osnovnoj školi Orehovica provedene komponente "Za nasilje nema opravdanja" i "Reci ne drogama"

Foto: PU međimurska

Tijekom siječnja 2020. godine u Osnovnoj školi Orehovica, gdje se tijekom ove školske godine 2019./2020. provodi Nacionalni preventivni projekt „Imam izbor“, provedene su dvije komponente projekta.
 
Komponenta „Za nasilje nema opravdanja“ je provedena 15. i 17. siječnja 2020. godine. Tom prilikom učenici su na primjeren način upoznati s raznim vrstama nasilničkog ponašanja, a posebna pozornost je posvećena nasilju u obitelji i međuvršnjačkom nasilju te mogućim posljedicama takovog ponašanja.
Održanim predavanjem kod učenika se nastojala potaknuti i razviti sposobnost prepoznavanja neprihvatljivog i nedozvoljenog ponašanja, stvoriti pozitivne stavove koji su u skladu s pozitivnim vrijednostima društva u kojem živimo, podići svijest o potrebi prijavljivanja nasilja posebice nasilja u obitelji i nasilja nad ženama a sve s ciljem izgradnje kulture nenasilja među mladima.
 
Komponenta „Reci ne drogama“  je provedena 22. i 24. siječnja 2020. godine. To prilikom učenici su na prihvatljiv i zanimljiv način primjeren njihovoj dobi upoznati s opasnostima koje kriju u sebi sredstva ovisnosti s posebnim naglaskom na droge kao i svim vrstama nedopustivih ponašanja koja su vezana uz konzumaciju sredstva ovisnosti te mogućim posljedicama.
Predavanje je održano s ciljem da se kod učenika potakne i razvije pozitivan stav prepoznavanja opasnosti i posljedica koje su rezultat korištenja svih vrsta opojnih sredstava s posebnim osvrtom na konzumaciju droga te važnost reagiranja na uočavanje navedenih pojava.
Učestvovanje učenika u navedenim radionicama je bilo aktivno, a reakcije na predavanja veoma pozitivne.


 

Stranica