Javna objava rješenja o prijemu

11. svibnja 2022. godine

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, za radno mjesto skladištar .

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, za radno mjesto spremačica .

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, za radno mjesto spremačica .