Javna objava rješenja o prijemu

21. srpnja 2022. godine

Rješenje o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Policijsku postaju Prelog, za radno mjesto upravni referent .

Rješenje o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove, za radno mjesto upravni referent .

Rješenje o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove, za radno mjesto viši upravni referent .