Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

8. rujna 2023. godine

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale, na radno mjesto stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove.

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova, na radno mjesto računovodstveni referent - blagajnik.

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Policijsku postaju Mursko Središće, na radno mjesto daktilograf u smjeni.

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Postaju prometne policije Čakovec, na radno mjesto daktilograf u smjeni.

--------------------------------------------------------------------------------------------

23. kolovoza 2023. godine

Rješenje o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova, na radno mjesto pomoćni djelatnik u kuhinji.

Rješenje o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova, na radno mjesto računovodstveni referent - knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u svojstvu vježbenika u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove, na radno mjesto upravni referent.

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u svojstvu vježbenika u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove, na radno mjesto upravni referent.

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, na radno mjesto administrativni tajnik.

Rješenje o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Postaju prometne policije Čakovec, na radno mjesto administrativni referent za evidencije.

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku postaju Mursko Središće, na radno mjesto viši upravni referent.

Rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku postaju Prelog, na radno mjesto viši upravni referent.