Poziv na testiranje

4. lipnja 2024. godine
 
 

Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 17. svibnja 2024. godine na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave međimurske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje: 
 
IZMJENU POZIVA NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog dana 17.05.2024. godine, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave međimurske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  za radno mjesto:

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- viši referent - 1 izvršitelj/ica, 1 izvršitelj/ica, radi zamjene odsutne službenice
 
koje će se održati dana 14. lipnja 2024. godine (petak) u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, u 9:00 sati (pismeno testiranje).
 
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima oglasa, o tome, kao i terminu  testiranja, biti će obaviješteni i osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave međimurske istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli adresu elektroničke pošte, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  040/373-111.
 
PRAVILA TESTIRANJA
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom ili nisu predali potpunu dokumentaciju, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti  koncentraciju kandidata/kinja;
 
NAPOMENA:
Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
Na razgovor će se pozvati kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama, a koji su zadovoljili na testiranju, održat će se dana 14. lipnja 2024. godine (petak) u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, u 10:00 sati.
           
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
           
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
 
                                                                                      Komisija za provedbu oglasa